- Home

Privacy Policy
The Finest Feet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy 
policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. The Finest Feet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee 
dat wij in ieder geval:
-  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens;
-  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren.
Als The Finest Feet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u 
na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door The Finest Feet verwerkt ten behoeve 
van de volgende doelstelling(en):
-  Administratieve doeleinde;
-  Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-  De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u 
vragen:
-  Voornaam;
-  Tussenvoegsel;
-  Achternaam;
-  (Zakelijk) Telefoonnummer;
-  (Zakelijk) E-mailadres;
-  Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door The Finest Feet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode:
-  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie 
voor maximaal 7 jaar.

Contact

 

 

Medisch pedicure praktijk The finest feet is gevestigd in Schiedam Nieuwland aan de:

W.H. Vliegenstraat 46

3118 TP Schiedam

 

U wilt informatie over de te geven behandeling, kosten, mogelijkheden etc etc. Dan kunt u contact opnemen met de praktijk via mail thefinestfeet@kpnmail.nl of per telefoon 06 15 63 01 01

Provoet registratienummer 304655

KRP registratienummer 11826

U heeft een afspraak gemaakt bij "The Finest Feet"

maar u kunt uw afspraak niet nakomen dan verzoek ik u om minimaal 24 uur van te voren af te zeggen anders ben ik helaas genoodzaakt om de volledige behandeling in rekening te brengen.

Voetlotions


Goede schoenen kopen is belangrijk voor gezonde voeten


Mijn specialisme helpt U verder.

Ik ben een gecertificeerd Medisch Pedicure, dit houd in dat u voor verschillende voetzorg bij mij terecht kunt

Lees meer...  

Afspraak maken

U kunt via de website een afspraak inplannen. U maakt een acount aan waarna u de afspraak kunt plannen. De gemaakte afspraak kan alleen telefonisch geannuleerd worden, minimaal 24 uur van te voren

Afspraak maken  

Wij zijn vandaag open van 09:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:15 uur


maandag 09:00 - 12:00 & 13:00 - 15:15
dinsdag 09:00 - 12:00 & 13:00 - 15:15
woensdag 09:00 - 12:00 & 13:00 - 15:15
donderdag 09:00 - 12:00 & 13:00 - 15:15
vrijdag gesloten    
zaterdag gesloten    
zondag gesloten    

Uw voeten in goede handen

The Finest Feet (304655)
W.H. Vliegenstraat 46
3118 TP SCHIEDAM

T.  06-15630101
E.  thefinestfeet@kpnmail.nlDeze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website